HOME

Expositie – Lichtende grenzen

16 maart t/m 30 juni Het Markiezenhof en Galery Lukisan
1 juni t/m 30 juni Galerie Arsis, allen in Bergen op Zoom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie: Exposities

Jan Wessendorp

Jan Wessendorp (1940) woont in Bergen op Zoom, in een woning die tevens als atelier fungeert. Hij schildert al zijn hele leven: ‘Ik kan nu eenmaal niks anders.’

Over het werk

In zijn werk beoefent Wessendorp alle disciplines, waarbij hij de conventionele grenzen niet respecteert. Integendeel: alle beeldende disciplines worden gebundeld en met een niets ontziende kracht toegepast om de achterliggende gevoelens en gedachten op een zo treffend mogelijke manier over te brengen.
In zijn schilderijen worden verf en grafiek niet alleen gecombineerd, de wijze van verfbehandeling met gebruik van textiel en hout in onlosmakelijk met het schilderij verbonden reliëfachtige lijsten, maken dat de twee-dimensionaliteit wordt bevraagd en overstegen. Zijn werkmethode wordt gekenmerkt door kracht, drift, wilskracht, trefzekerheid, helderheid. Dit resulteert in werken die de beschouwer niet vrijblijvend kan bekijken. Altijd roepen ze emoties op. Niet alleen omdat ze dwingend op zich zijn, maar ook omdat ze alles bepalend zijn voor de ruimte waarin ze zijn geplaatst. Het werk is qua inhoud als qua beeldtaal expressionistisch.
In zijn beeldhouwwerken gebruikt hij meerdere materialen die op hun beurt worden gevarieerd door het aanbrengen van verschillende texturen. Hij is hierin trefzeker. Brons en staal gaan een symbiose aan en de huid van de materialen versterkt de zeggingskracht van het beeld. Glans, mat, ruw en gelikt brengen licht en schaduwwerking, reliëf, diepte en oppervlak in de werken aan, waardoor een spannend en sprekend totaalbeeld ontstaat.

BOEKEN

‘Kruimels langs de weg’

Het boek Kruimels langs de weg is uitgegeven naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Aha Erlebnis in mei 2015.

Het sprookje van Hans en Grietje krijgt in het boek een onconventionele uitleg en betekenis. Het wordt het verhaal van de mens die verloren is geraakt in een liefdeloos duister, overgeleverd aan de tijd, die hem zal vernietigen. Maar ook van zijn moed en worsteling om zijn oorspronkelijk vaderland weer terug te vinden. “BOEKEN” verder lezen

kunstenaarsstatement

“De kunst is in de natuur verborgen,
wie haar er uit kan rukken heeft haar.”
Albrecht Dürer

Dit woord van Dürer is leidraad in mijn werk en leven.
Het heeft niet alleen betrekking op de natuur, die als een objectwereld om ons heen zichtbaar wordt, maar ook, voor zover we zelf natuur zijn, op ons lijfelijk en intelligent bestaan.
Natuur maakt zich in ons kenbaar als de eigen, bijzondere geaardheid en specifiek talent.
Deze hoedanigheid bepaalt de soort van aandacht voor die objectwereld, waardoor zich een ideeën- en gevoelswereld ontsluit.

“kunstenaarsstatement” verder lezen