EX VOTO

In het lokkend duister der zinnen,
Klinkt een lied dat verder wijst als de drift der zinnen

verstild en toch zijn daad blijft stellen
Schuilt er een ander leven in

Als de hand verzuimd
en toch zijn handeling begaat
Bouwt hij uit een ander dwingen

Als het oog zijn zien verlaat en toch blijft kijken.
vervult het zich met lichtende gestalten
Doof daarom de dwang der zinnen niet

 

Jan Wessendorp 2021

SCHILDERSLEED EN LOUTER LICHT

Is er nog een kleur die leeft
Een vorm, die zich laat vinden
Geen muze die uitkomst geeft.

Ondoordringbaar grijs is door louter licht gebroken
Nu voegt zich vorm bij kleur
Naar wat diep van binnen wordt gesproken.
En zet heel dit duister in lichterlaaie

Jan Wessendorp 13-04-2019

Wandeling

Voor en achter
boven en beneden
zon en bloem en ik en blad
tot een mateloze gestalte samengevat.
Doortrild met oneindigvoudige gebeden
uitgezongen
om een van de namen te mogen vervullen
van die nameloze macht,
die voor en achter is en onder en boven.

 

Jan Wessendorp 2010

uit: Mijn brave dier
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN/EAN 978-90-76644-50-9

GEHOORZAAM

Bloed pulseert in
donkere cadansen en
dwingende akkoorden
en eist gehoord te worden
en voldaan,
het kent geen dralen en verpozen.

Terug nu, lieve kleine,
schuldeloze,
Ik zal je mennen en verduren.

Na een lang en hevig gevecht
heb ik je eindelijk kunnen dwingen.
toch blijft het een ongewoon
en hachelijk akkoord
en in al je zingen
ruist nog je rusteloos verlangen.

Tot mijn diep verdriet,
ben jij de argeloze van ons twee├źn,
Mijn eigen brave dier,
ik draag je mee tot in
een eindeloos verschiet.

 

Jan wessendorp 2010

uit: Mijn brave dier
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN/EAN 978-90-76644-50-9

Mens in mij

Ik geef u oor en mond
en huid en hand
om u in deze wereld te vertalen.
De daden die ik stellen wil
zijn uw woorden die mij bepalen.

 

Jan Wessendorp 1999

GOUDEN DRAAD

Al verdrink ik duizend maal in daden,
die ik niet herinneren wil.
In wanen,
die ik niet kan tellen.
Maar nooit,
nooit,
breekt de draad die mij verbindt
met licht en leven.

Jan Wessendorp 1999

uit: Gouden draad
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN 90-76644-04-7

OP LEVEN EN DOOD

“Jedes Wort aus Gottes Mund”*
golft door alle ruimten onbelast,
tot het strand op het lome bloed
van de mensen.

Stuwend voegt zich in getallen
zonder eind het dier
waar achter ik tast,
ruist de eeuwige ruimte
in haar lichtende grenzen.

“Jedes Wort aus Gottes Mund”
leeft in onverbreekbare kringen,
wie het niet voldoet,
sterft,
niet onder stervelingen.

 

Jan Wessendorp 1999

* uit tekst van Bo Yin RA

uit: Gouden draad
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN 90-76644-04-7

ONDERSCHEID

Die alle zinnen zeggen kunnen die er zijn,
om duizend doelen uit te baten.

Maar die woorden spreekt waarin hij leeft,
evenbeeld van het ene leven achter alle schijn,
om iedere baatzucht los te laten

Jan Wessendorp 1995

ZWART-WIT

Prachtige ogen,
Die onzeker tasten
door de donkere gangen van de dagen.
Een bliksemschicht.
De hemel van jouw hart
zet mij in lichter laaie.

Er zal geen zwart meer zijn,
na zozeel licht inslagen.
Wij zijn tot louter wit verdicht
In de donkere gangen van de dagen

Jan Wessendorp 1995

Huis van steen

Gouden stofwolk van zegen
splintert door de eindeloze stoet.
Dit loden lichaam houdt haar tegen
En wordt meegezogen door een
Onderaardse vloed

Onbegrijpelijke macht
van drift en liefde
breekt het huis van steen,
waarin gruwelijke eenzaamheid
zichzelf geriefde
en voegt alle eerste delen weer aaneen.

Jan wessendorp 1995

Dichtersleed en louter licht

Is er nog een woord dat leeft
een zin die zich laat vinden
Geen zinsverband dat uitkomst geeft
Waar is het hart dat er achter zich beweegt.

Ondoordringbaar grijs is door louter licht gebroken
Nu rijgt zich woord aan woord,
naar wat diep van binnen wordt gehoord
en zet heel deze duisternis in lichterlaaie

ELFENBEINSCHWARZ

Ik ben in geen verband geregen,
dan de draad
waaraan mijn krachten zijn gevat.
‘n Onbelaste staat.
‘n Duisternis, door engelen verzwegen.

Ivoorgrijs
Met zwarte gaten.
Muren, van een glinsterende doorzichtigheid.
Licht doorlaten,
Tot elke prijs.

 

Jan Wessendorp 1995

ONTWIKKELING

Ik roep u al zo lang,
op alle paden
mijn God al mijn hele leven.
In alle verten en verschieten roep ik u.
Maar keer op keer, keer ik naar binnen nu,
waar uw licht en stilte is bewaard gebleven.

Jan Wessendorp 2011

ZOMERNACHT

Waar ik neerlig achter gesloten deuren
Welft de hemelboog en vormt gedachte zich en woord tot beeltenis
Van een onbedenkbaar gebeuren
Geen macht noch vlijt
Bewerkt deze zegening
Waarin ik mij, voor dit moment, aan huid en haar ontwring
Alleen gehoorzaamheid.

Buiten in het donker druist de weg naar duizend doelen.

 

Jan Wessendorp 2011