kunstenaarsstatement

“De kunst is in de natuur verborgen,
wie haar er uit kan rukken heeft haar.”
Albrecht Dürer

Dit woord van Dürer is leidraad in mijn werk en leven.
Het heeft niet alleen betrekking op de natuur, die als een objectwereld om ons heen zichtbaar wordt, maar ook, voor zover we zelf natuur zijn, op ons lijfelijk en intelligent bestaan.
Natuur maakt zich in ons kenbaar als de eigen, bijzondere geaardheid en specifiek talent.
Deze hoedanigheid bepaalt de soort van aandacht voor die objectwereld, waardoor zich een ideeën- en gevoelswereld ontsluit.

De strijd van de kunstenaar is om tot een onderscheiden belevingsvorm te komen die zich dan uitdrukt in een specifiek schilderkunstig vermogen.
De ontwikkelingsgang van visie, oorspronkelijkheid en uitdrukkingsvermogen wordt bepaald door een ononderbroken zelfopvoeding en training, in alle aspecten van het kunstenaarsleven.
Daarbij worden alle lagere impulsen dienstbaar aan de hogere en gaan er in op!
“De kunst is in de natuur verborgen”

De schilder- of tekenachtige beelding wordt niet zo zeer gedragen door uiterlijke kenmerken, maar meer nog door inhoudelijke implicaties, die gevolg zijn van dat groeiende bewustzijn.

De mogelijkheid om te ontroeren en te communiceren in de kunst: om de beschouwer innerlijk in beweging te brengen en daarmee tot een zelfbeleving aan te zetten, ligt niet in het gedreven verlangen van de voortbrenger om zichzelf te willen meedelen, te willen inwerken op anderen, of in de lust van het vormgeven.
Die mogelijkheid ligt in het vermogen van de kunstenaar om te scheppen uit de bron van het leven die hij heeft kunnen aanboren en waaraan hij een authentieke beeldende vorm heeft kunnen geven!
“Wie haar er uit kan rukken heeft haar!”

Jan Wessendorp